Download IDM bản mới nhất với Key sử dụng vĩnh viên không có virus

Untitled Download IDM bản mới nhất với Key sử dụng vĩnh viên không có virus

Đăng ký license “xịn” cho IDM

Cách làm:
- Bạn hãy download bản IDM mới nhất từ trang chủ của IDM http://www.internetdownloadmanager.com về máy tính của bạn.
- Mở tập tin host tại địa chỉ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc bằng một chương trình soạn thảo nào đó như Notepad (với C:\ là ổ chứa HĐH.)
Thêm vào tập tin này 2 dòng sau rồi lưu lại.

205.199.44.156 registeridm.com
205.199.44.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com

- Cài đặt IDM.
- Đăng ký IDM với Key và First Name, Last Name và E-Mail bất kỳ.
- Chờ 1 lúc để IDM làm các việc mà nhóm lập trình IDM bắt nó làm.
- Vậy là IDM của bạn đã được đăng ký license “xịn” rồi, kô phải lo việc tìm thuốc thang gì nữa nhé

Dưới đây là một vài Key của IDM:
JATBV-A1J5C-L1K5Y-ZKPBV
K55AH-9YES5-ACWRM-JBJ20
0XRPQ-LI940-JQN4R-VSS59
QMPGJ-IOK5F-5GS0W-VYF0C

Giải thích cách làm:
Hầu như các bạn phải sử dụng bản IDM với cr@ck hoặc Patch hoặc Loader. Cho dù chúng ta có sử dụng Key để đăng ký thì chúng ta vẫn không qua mặt được IDM. Lý do vì bạn chỉ biết Key mà không biết First Name, Last Name và E-Mail của Key đó. Đó là do IDM có cơ chế kiểm tra Key qua mạng. Khi bạn đăng ký IDM với Key, IDM sẽ gửi một bản tin gọi là bản tin RegInfo về Key đến trang chủ của IDM và chờ đợi trang chủ trả lời về tính hợp lệ của Key. Nếu Key đó đã có người sử dụng rồi thì trang chủ của IDM sẽ phản hồi cho IDM biết. Khi đó IDM sẽ thông báo chúng ta đã đăng ký bằng Key dởm, tức là một Fake Serial Number và không cho tiếp tục sử dụng IDM nữa. Thậm chí mỗi lần các bạn bật máy tính và kết nối mạng, cơ chế kiểm tra Key của IDM cũng được tự động kích hoạt. Do vậy, mọi nỗ lực đăng ký IDM với Key của chúng ta đều thất bại.

Vậy mà ai trong chúng ta cũng muốn sử dụng IDM với Key và không muốn sử dụng cr@ck, Patch hoặc Loader. Hơn nữa, Key của IDM có rất nhiều trên mạng Internet, bạn có thể dễ dàng tìm thấy. Vậy làm thế nào để qua mặt được IDM đây?

Qua kinh nghiệm của tôi, tôi nhận xét rằng nếu chúng ta ngắt kết nối mạng Internet, sau đó cài đặt IDM và đăng ký IDM với Key và First Name, Last Name và E-Mail bất kỳ thì IDM vẫn chấp nhận đăng ký của chúng ta là hợp lệ.

Xem xét cơ chế kiểm tra Key qua mạng của IDM, chúng ta suy đoán rằng nếu chúng ta cấm IDM gửi bản tin RegInfo đến trang chủ của IDM thì IDM sẽ không nhận được phản hồi về tính hợp lệ của Key. Vậy khi đó IDM phản ứng thế nào? Dựa vào nhận xét trên, chúng ta có thể kết luận là IDM vẫn chấp nhận đăng ký của chúng ta là hợp lệ.

Vậy, các bạn hãy cấm IDM gửi bản tin RegInfo đến trang chủ của IDM và cách làm như đã nói ở trên có tác dụng như vậy.

42 views

Share
Liên hệ quảng cáo
Bình luận
Facebook
M4U.VN

Bạn còn lại 500 ký tự