1. Offline

  Admin Administrator

  [​IMG]
  [​IMG]  Màu đồng

  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/...33/RM-530_RM-529_TypeLabel_DM_CoO_Eng_011.xml
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/fds_fire/1205/0312/7030197626/rm530_091.003_U007.000_prd.uda.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/fds_fire/1205/0314/7030263816/RM530_0587055_091.003_001.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/...HCOPFWJ/--LID--FiRe1271403110996/077978v3.pcx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...6/rm530_091.003_C00.01_DEFAULT_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...63815/RM530_0587055_091.003_001_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/fds_fire/1205/0312/7030196489/rm530_091.003_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/...8669194/RM530_ENO_APE_ONLY_09wk35_v0.038.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...rm530_091.003_44.01_Vietnam_QW_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/fds_fire/1205/0314/7030263814/RM530_0587055_091.003_001.dcp

  Màu đen


  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/fds_fire/1205/0312/7030196489/rm530_091.003_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...6/rm530_091.003_C00.01_DEFAULT_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...rm530_091.003_44.01_Vietnam_QW_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/fds_fire/1205/0314/7030262245/RM530_0586222_091.003_001.dcp
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/...33/RM-530_RM-529_TypeLabel_DM_CoO_Eng_011.xml
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/...8669194/RM530_ENO_APE_ONLY_09wk35_v0.038.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/fds_fire/1205/0314/7030262247/RM530_0586222_091.003_001.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/...HCOPFWJ/--LID--FiRe1271403110996/077978v3.pcx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/fds_fire/1205/0312/7030197626/rm530_091.003_U007.000_prd.uda.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...62246/RM530_0586222_091.003_001_signature.bin

  Màu trắng


  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/...HCOPFWJ/--LID--FiRe1271403110996/077978v3.pcx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...6/rm530_091.003_C00.01_DEFAULT_prd.rofs3.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...66597/RM530_0598498_091.003_001_signature.bin
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/fds_fire/1205/0312/7030196489/rm530_091.003_prd.core.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/...8669194/RM530_ENO_APE_ONLY_09wk35_v0.038.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/fdp/...33/RM-530_RM-529_TypeLabel_DM_CoO_Eng_011.xml
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/fds_fire/1205/0312/7030197626/rm530_091.003_U007.000_prd.uda.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/fds_fire/1205/0314/7030266598/RM530_0598498_091.003_001.vpl
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/...rm530_091.003_44.01_Vietnam_QW_prd.rofs2.fpsx
  http://nds2.fds-fire.nokia.com/p/d/fds_fire/1205/0314/7030266596/RM530_0598498_091.003_001.dcp
  01689137474, dung1984, minhtucc4 người khác thích nội dung này.
 2. bimanhxuan
  Offline

  bimanhxuan Super Moderator Quản Trị Viên

  Chuẩn bị làm file hack cho em này :1:
 3. Admin
  Offline

  Admin Administrator Quản Trị Viên

  em mới up cho thằng bạn nên Public lên :envy:
 4. Admin
  Offline

  Admin Administrator Quản Trị Viên

  Hàng Hot, lại lên top sau tinh tế
 5. nhim_an2
  Offline

  nhim_an2 Thành Viên Mới

  em bị thế này pro nào giúp em với ạ.e thử đủ mọi cách rồi.:40::40::40::40::40::40::40:
  [​IMG]
 6. bimanhxuan
  Offline

  bimanhxuan Super Moderator Quản Trị Viên

  Bạn đưa tấm ảnh gì xíu xiu vậy ai mà nhìn thấy đc :39:
 7. Admin
  Offline

  Admin Administrator Quản Trị Viên

  Không thể nào nhìn thấy nội dung trong ảnh
 8. kiskty
  Offline

  kiskty Thành Viên Mới

  Ai test rồi cho ý kiến nha :D
 9. Admin
  Offline

  Admin Administrator Quản Trị Viên

  Tớ chạy hoài có thấy lỗi gì đâu mà lo, có cập nhật thì cứ Up thôi, có lỗi gì ắt có bản vá, keke

Chia sẻ trang này