ListView with multiple choice

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi bka15, 30/9/12.

 1. bka15 New Member

  bka15

  Tham gia ngày:
  18/7/12
  Bài viết:
  128
  Đã được thích:
  105
  Điểm thành tích:
  0
  ListView with multiple choice
  [​IMG]
  PHP:
  package com.AndroidListView;
   
   
   
  import android.app.Activity;
   
  import android.os.Bundle;
   
  import android.util.SparseBooleanArray;
   
  import android.view.View;
   
  import android.widget.ArrayAdapter;
   
  import android.widget.Button;
   
  import android.widget.ListView;
   
  import android.widget.Toast;
   
   
   
  public class 
  AndroidListViewActivity extends Activity {
   
       
   
      
  ListView myList;
   
      
  Button getChoice;
   
       
   
      
  String[] listContent = {
   
              
  "January",
   
              
  "February",
   
              
  "March",
   
              
  "April",
   
              
  "May",
   
              
  "June",
   
              
  "July",
   
              
  "August",
   
              
  "September",
   
              
  "October",
   
              
  "November",
   
              
  "December"
   
      
  };
   
       
   
      
  /** Called when the activity is first created. */
   
      
  @Override
   
      
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   
          
  super.onCreate(savedInstanceState);
   
          
  setContentView(R.layout.main);
   
          
  myList = (ListView)findViewById(R.id.list);
   
          
  getChoice = (Button)findViewById(R.id.getchoice);
   
           
   
          
  ArrayAdapter<Stringadapter
   
          
  = new ArrayAdapter<String>(this,
   
                  
  android.R.layout.simple_list_item_multiple_choice,
   
               
  listContent);
   
           
   
          
  myList.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE);
   
          
  myList.setAdapter(adapter);
   
           
   
          
  getChoice.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){
   
   
   
              @
  Override
   
              
  public void onClick(View v) {
   
                  
  // TODO Auto-generated method stub
   
                   
   
                  
  String selected "";
   
                   
   
                  
  int cntChoice myList.getCount();
   
                  
  SparseBooleanArray sparseBooleanArray myList.getCheckedItemPositions();
   
                  for(
  int i 0cntChoicei++){
   
                      if(
  sparseBooleanArray.get(i)) {
   
                          
  selected += myList.getItemAtPosition(i).toString() + "\n";
   
                           
   
                      }
   
                  }
   
                   
   
                  
  Toast.makeText(AndroidListViewActivity.this,
   
                          
  selected,
   
                          
  Toast.LENGTH_LONG).show();
   
              }});
   
           
   
      }
   
  }
  PHP:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   
      android:orientation="vertical"
   
      android:layout_width="fill_parent"
   
      android:layout_height="fill_parent"
   
      >
   
  <TextView 
   
      android:layout_width="fill_parent"
   
      android:layout_height="wrap_content"
   
      android:text="@string/hello"
   
      />
   
  <Button
   
      android:id="@+id/getchoice"
   
      android:layout_width="fill_parent"
   
      android:layout_height="wrap_content"
   
      android:text="Get Choice"
   
      />
   
  <ListView 
   
      android:id="@+id/list"
   
      android:layout_width="fill_parent"
   
      android:layout_height="wrap_content"
   
      />
   
  </LinearLayout>
   
  Đang tải...
 2. Vũ Duy Hoàng New Member

  Vũ Duy Hoàng

  Tham gia ngày:
  5/4/13
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  anh có thể hướng dẫn chi tiết được k ạ?em đưa một checkbox vào list_item thì nó không nhận sự kiện click,còn khi click một lần và click lần thứ 2 lên item đó thì phải xử lý như thế nào ạ?
   
 3. VinhLX New Member

  VinhLX

  Tham gia ngày:
  6/5/13
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  1, muốn đưa 1 checkbox vào list_item thì set sự kiện setOnCheckedChangeListener trong cái CustomAdapter của bạn ý.
  2, click 1 lần và 2 lần hay n lần thì đơn giản chỉ cần Checked = !Checked là ok.
   

Chia sẻ trang này