Custom Scrollable ImageView

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi linhngok, 27/8/12.

 1. linhngok New Member

  linhngok

  Tham gia ngày:
  16/8/12
  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  0
  Đây là source code custom scrollview cho ImageView:

  package 337play.net.customscrollImageView;

  import android.content.Context;
  import android.graphics.Bitmap;
  import android.graphics.Canvas;
  import android.graphics.Paint;
  import android.util.AttributeSet;
  import android.view.Display;
  import android.view.MotionEvent;
  import android.view.View;
  import android.view.WindowManager;

  public class ScrollImageView extends View {
  private final int DEFAULT_PADDING = 10;
  private Display mDisplay;
  private Bitmap mImage;

  /* Current x and y of the touch */
  private float mCurrentX = 0;
  private float mCurrentY = 0;

  private float mTotalX = 0;
  private float mTotalY = 0;
  /* The touch distance change from the current touch */
  private float mDeltaX = 0;
  private float mDeltaY = 0;

  int mDisplayWidth;
  int mDisplayHeight;
  int mPadding;

  public ScrollImageView(Context context) {
  super(context);
  initScrollImageView(context);
  }
  public ScrollImageView(Context context, AttributeSet attributeSet) {
  super(context);
  initScrollImageView(context);
  }
  private void initScrollImageView(Context context) {
  mDisplay = ((WindowManager)context.getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE)).getDefaultDisplay();
  mPadding = DEFAULT_PADDING;
  }
  @Override
  protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  int width = measureDim(widthMeasureSpec, mDisplay.getWidth());
  int height = measureDim(heightMeasureSpec, mDisplay.getHeight());
  setMeasuredDimension(width, height);
  }
  private int measureDim(int measureSpec, int size) {
  int result = 0;
  int specMode = MeasureSpec.getMode(measureSpec);
  int specSize = MeasureSpec.getSize(measureSpec);

  if (specMode == MeasureSpec.EXACTLY) {
  result = specSize;
  } else {
  result = size;
  if (specMode == MeasureSpec.AT_MOST) {
  result = Math.min(result, specSize);
  }
  }
  return result;
  }
  public Bitmap getImage() {
  return mImage;
  }
  public void setImage(Bitmap image) {
  mImage = image;
  }

  public int getPadding() {
  return mPadding;
  }

  public void setPadding(int padding) {
  this.mPadding = padding;
  }

  @Override
  public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
  if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
  mCurrentX = event.getRawX();
  mCurrentY = event.getRawY();
  }
  else if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_MOVE) {
  float x = event.getRawX();
  float y = event.getRawY();

  // Update how much the touch moved
  mDeltaX = x - mCurrentX;
  mDeltaY = y - mCurrentY;

  mCurrentX = x;
  mCurrentY = y;

  invalidate();
  }
  // Consume event
  return true;
  }

  @Override
  protected void onDraw(Canvas canvas) {
  if (mImage == null) {
  return;
  }

  float newTotalX = mTotalX + mDeltaX;
  // Don't scroll off the left or right edges of the bitmap.
  if (mPadding > newTotalX && newTotalX > getMeasuredWidth() - mImage.getWidth() - mPadding)
  mTotalX += mDeltaX;

  float newTotalY = mTotalY + mDeltaY;
  // Don't scroll off the top or bottom edges of the bitmap.
  if (mPadding > newTotalY && newTotalY > getMeasuredHeight() - mImage.getHeight() - mPadding)
  mTotalY += mDeltaY;
  Paint paint = new Paint();
  canvas.drawBitmap(mImage, mTotalX, mTotalY, paint);
  }
  }
   
  2 people like this.
  Đang tải...
 2. nguyenson.glhd New Member

  nguyenson.glhd

  Tham gia ngày:
  8/4/13
  Bài viết:
  31
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nếu bạn đưa được project nên cùng hình ảnh demo thì thật là tuyệt vời.
   
 3. vhnam7 New Member

  vhnam7

  Tham gia ngày:
  19/7/13
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Thêm chút hình ảnh đi bạn ;)
   

Chia sẻ trang này