Cách sử dụng object pool - Game with Andengine

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi khaipt, 2/9/12.

 1. khaipt New Member

  khaipt

  Tham gia ngày:
  30/6/12
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  34
  Điểm thành tích:
  0
  Mình vừa nghiên cứu xong phần Object Pool của AndEngine, xin chia sẽ cùng các bạn.
  Trong game, đặc biệt là trên mobile, việc tạo quá nhìu instance cho cùng 1 object sẽ gây chiếm dụng bộ nhớ, làm cho game chạy chậm đi hoặc giựt giựt. Ví dụ game bắn súng, khi người dùng bắn 1 viên đạn ra , bạn tạo 1 object viên đạn, người dùng bắn 100 viên, bạn tạo 100 object, sẽ rất tốn bộ nhớ ... Sẽ tốt hơn khi có thể sử dụng lại nếu có 1 object viên đạn nào đó mà nó finish xong chu trình của nó. Do đó object pool ra đời. http://337play.net/images/ym_smilies/16.gif

  Và đây là ví dụ của mình, cứ mỗi giây sẽ tạo 1 object FaceSprite, di chuyển dọc trên màn hình và khi ra khỏi màn hình (tức là ko còn hiển thị trên màn hình nữa) thì sẽ đc lưu vào object pool và sẽ đc sử dụng lại.
  PHP:
  package com.myapp.test;

  import org.anddev.andengine.entity.IEntity;
  import org.anddev.andengine.entity.modifier.LoopEntityModifier;
  import org.anddev.andengine.entity.modifier.PathModifier;
  import org.anddev.andengine.entity.modifier.PathModifier.IPathModifierListener;
  import org.anddev.andengine.entity.modifier.PathModifier.Path;
  import org.anddev.andengine.entity.sprite.AnimatedSprite;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TiledTextureRegion;
  import org.anddev.andengine.util.MathUtils;
  import org.anddev.andengine.util.constants.TimeConstants;

  public class 
  FaceSprite extends AnimatedSprite implements TimeConstants {

      private 
  Path path;
      private 
  LoopEntityModifier lem ;
      private 
  boolean isAttachToScene;
      
      public 
  FaceSprite(float pXfloat pYfloat pTileWidthfloat pTileHeight,
              
  TiledTextureRegion pTiledTextureRegion) {
          
  super(pXpYpTileWidthpTileHeightpTiledTextureRegion);
          
          
  isAttachToScene false;
          
  settingMovePath();
      }

      private 
  FaceSprite getInstance() {
          return 
  this;
      }
      
      public 
  boolean isAttachToScene() {
          return 
  isAttachToScene;
      }

      public 
  void setAttachToScene(boolean isAttachToScene) {
          
  this.isAttachToScene isAttachToScene;
      }
      
      private 
  void settingMovePath() {
          
  int x1 MathUtils.random(13) * 100 70;
          
  int y1 500;
          
  int x2 x1;
          
  int y2 50;
          
  path = new Path(3).to(x1,y1).to(x2y2).to(x1y1);
          
          
  PathModifier pm = new PathModifier(33pathnull, new IPathModifierListener() {

              @
  Override
              
  public void onPathStarted(PathModifier pPathModifier,
                      
  IEntity pEntity) {
                  
              }

              @
  Override
              
  public void onPathWaypointStarted(PathModifier pPathModifier,
                      
  IEntity pEntityint pWaypointIndex) {
                  
                  
  // method animate truyen vao frame duration: thoi gian cua moi frame hien thi
                  // frame bat dau va frame ket thuc fai tuong ung voi so frame
                  
  int startFrame 1;
                  
  int endFrame 5;
                  
  int frameDuration 200;
                  
  getInstance().animate(new long[]{frameDurationframeDurationframeDurationframeDurationframeDuration}, startFrameendFrametrue);
                  
              }

              @
  Override
              
  public void onPathWaypointFinished(PathModifier pPathModifier,
                      
  IEntity pEntityint pWaypointIndex) {
                  
  // TODO Auto-generated method stub
                  
              
  }

              @
  Override
              
  public void onPathFinished(PathModifier pPathModifier,
                      
  IEntity pEntity) {
                  
  // TODO Auto-generated method stub
          
              
  }}
              );
          
  lem = new LoopEntityModifier(pm);
          
  this.registerEntityModifier(lem);
      }
  }
  Đây là lớp FacePool, lớp này sẽ extend GenericPool<object>
  - ArrayList<FaceSprite> arrFaceSprite : chứa tất cả object FaceSprite đc tạo ra
  - Method onAllocatePoolItem dùng để tạo object FaceSprite và gắn nó và Scene bên trong class này luôn. Vì nếu bạn gọi và add từ bên ngoài thì khi recycle lại object này, nó sẽ di chuyển càng lúc càng nhanh (theo mình nghiên cứu là do nó register lại updatehandler của object FaceSprite này)
  - Method onHandleRecycleItem: dùng recycle 1 object cụ thể
  - Method onHandleObtainItem: reset lại object như lúc ban đầu
  - Method checkAndRecycle: mình sẽ lặp qua hết các object trong Pool và sẽ recycle lại nếu thỏa điều kiện
  PHP:
  package com.myapp.test;

  import java.util.ArrayList;

  import org.anddev.andengine.engine.Engine;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TiledTextureRegion;
  import org.anddev.andengine.util.pool.GenericPool;

  public class 
  FacePool extends GenericPool<FaceSprite> {
      
      private 
  TiledTextureRegion ttr;
      private 
  Engine mEngine;
      private 
  ArrayList<FaceSpritearrFaceSprite;
      
      public 
  FacePool(Engine engineTiledTextureRegion pttr) {
          
  mEngine engine;
          
  ttr pttr;
          
  arrFaceSprite = new ArrayList<FaceSprite>();
      }
      
      @
  Override
      
  public FaceSprite onAllocatePoolItem() {
          
  FaceSprite fs=  new FaceSprite(004545ttr.clone());
          
  fs.setAttachToScene(true);
          
  mEngine.getScene().attachChild(fs);
          
  arrFaceSprite.add(fs);
          return 
  fs;
      }
      
      @
  Override
      
  public void onHandleRecycleItem(final FaceSprite fs){
          if (
  fs.isAttachToScene()) {
              
  fs.setIgnoreUpdate(false);
              
  fs.setVisible(true);
              
  fs.setAttachToScene(false);
          }
          
      }
      
      @
  Override
      
  public void onHandleObtainItem(final FaceSprite fs) {
          
  fs.reset();
      }
      
      public 
  void checkAndRecycle() {
          for (
  FaceSprite fs arrFaceSprite) {
              if (
  fs.getY()>150) {
                  
  this.recyclePoolItem(fs);
              }
          }
      }
  }
      
  Và đây là đoạn code khi sử dụng object pool, mình sử dụng TimerHandler với method onTimePassed để liên tục tạo object FaceSprite sau mỗi giây
  PHP:
          
          FACEPOOL 
  = new FacePool(engine,ttr);

          
  TimerHandler th = new TimerHandler(1true, new ITimerCallback() {
              @
  Override
              
  public void onTimePassed(TimerHandler pTimerHandler) {
                  
  FACEPOOL.obtainPoolItem();
                  
                  
  FACEPOOL.checkAndRecycle();
              }
          });
          
  engine.registerUpdateHandler(th);
      }
    
  Xong, hi vọng giúp ích các bạn trong việc nghiên cứu về Object Pool của AndEngine
  DOWNLOAD LINK
  tkminh nguồn:cunghocandroid
   
  Đang tải...
 2. truongnv92 New Member

  truongnv92

  Tham gia ngày:
  13/5/13
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  a ơi ,a có thể comment code ko , nhiều đoạn khó hiểu quá, cái PathModifier và LoopEntytiModifier có nhiệm vụ làm gì a
   
 3. vangioicnt Moderator

  vangioicnt

  Tham gia ngày:
  11/10/12
  Bài viết:
  180
  Đã được thích:
  352
  Điểm thành tích:
  0
  PathModifier : Tạo ra 1 đường để cho FaceSprite di chuyển theo đường đó.

  LoopEntytiModifier : Tứ là sẽ lặp đi lặp lại 1 Modifier nào đó. Cụ thể ở đây là lặp đi lặp lại cái PathModifier .
   

Chia sẻ trang này