Bài 6: Sử dụng đối tượng AnimatedSprite để tạo nhân vật chuyển động - Game with Andengine

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi khaipt, 2/9/12.

 1. khaipt New Member

  khaipt

  Tham gia ngày:
  30/6/12
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  34
  Điểm thành tích:
  0
  Chào các bạn. Mấy hôm bận cái đồ án tốt nghiệp nên không post bài lên được, có gì cả nhà thông cảm.

  Click vào đây để download toàn bộ source code bài 6.

  Hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đối tượng AnimatedSprite, đối tượng này dùng cực kỳ nhiều. Các game như mario, tanks... đều phải dùng AnimatedSprite để tạo hiệu ứng nhân vật chuyển động. Cách dùng đối tượng này rất đơn giản, các bạn cùng xem code sau:
  PHP:
  package TestAndengine.Gioi;
   
  import org.anddev.andengine.engine.Engine;
  import org.anddev.andengine.engine.camera.Camera;
  import org.anddev.andengine.engine.handler.IUpdateHandler;
  import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions;
  import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions.ScreenOrientation;
  import org.anddev.andengine.engine.options.resolutionpolicy.RatioResolutionPolicy;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene.IOnSceneTouchListener;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.background.ColorBackground;
  import org.anddev.andengine.entity.sprite.AnimatedSprite;
  import org.anddev.andengine.entity.util.FPSLogger;
  import org.anddev.andengine.input.touch.TouchEvent;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.TextureOptions;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlas;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TiledTextureRegion;
  import org.anddev.andengine.ui.activity.BaseGameActivity;
   
  import android.os.Bundle;
   
  public class 
  TestAndengineActivity extends BaseGameActivity {
      
  //Khai báo thêm 2 biến quan trọng
      
  private Camera MyCamera;//Biến này thường để cấu hình màn hình
      
  private Scene MyScene;//Quản lý những gì bạn vẽ.
     
      
  private int WIDTH 320;//Chiều rộng vùng hiện thị
      
  private int HEIGHT 480;//Chiều cao vùng hiện thị
     
     
      
  private BitmapTextureAtlas bitmapTextureAtlas;//Lưu ảnh trong bộ nhớ
      
  private TiledTextureRegion  tiledTextureRegion;//Lưu khi load ảnh
      
  private AnimatedSprite  animatedSprite ;//AnimatedSprite
     
      /** Called when the activity is first created. */
      
  @Override
      
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          
  super.onCreate(savedInstanceState);
      }
   
      @
  Override
      
  public Engine onLoadEngine() {
          
  //Khởi tạo vùng hiện thị là 320*480
          
  this.MyCamera = new Camera(00WIDTHHEIGHT);
          
  //Yêu cầu màn hình hiện thị nằm ngang thì ScreenOrientation.LANDSCAPE
          
  Engine engine =    new Engine(new EngineOptions(trueScreenOrientation.PORTRAIT,
                      new 
  RatioResolutionPolicy(WIDTHHEIGHT),
                      
  this.MyCamera));
          return 
  engine;
      }
   
      @
  Override
      
  public void onLoadResources() {
          
  //Bức ảnh chỉ rộng 64 và cao 32 nên ta khai báo theo đúng kích thước để đỡ tốn bộ nhớ
          
  this.bitmapTextureAtlas = new BitmapTextureAtlas(6432TextureOptions.BILINEAR);
          
  //Số 2 ở đây là 2 cột. Số 1 tức là có 1 hàng
          
  this.tiledTextureRegion BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createTiledFromAsset(this.bitmapTextureAtlasthis"sprite.png"0021);
          
  this.mEngine.getTextureManager().loadTexture(this.bitmapTextureAtlas);
      }
   
      @
  Override
      
  public Scene onLoadScene() {
          
  this.mEngine.registerUpdateHandler(new FPSLogger());
   
          
  MyScene = new Scene();
          
  MyScene.setBackground(new ColorBackground(0.09804f0.6274f0.8784f));//Đặt màu nền
         
         
          //=====================================LẮNG NGHE SỰ KIỆN CHẠM VÀO MÀN HÌNH MyScene======================================================================
          //Bắt sự kiện khi chạm vào MyScene
          
  MyScene.setTouchAreaBindingEnabled(true);//cho phép lắng nghe
          
  MyScene.setOnSceneTouchListener(new IOnSceneTouchListener() {               
                  public 
  boolean onSceneTouchEvent(final Scene pScene, final TouchEvent pSceneTouchEvent) {
                      
  System.out.println("Sprite onSceneTouchEvent: chạm vào màn hình");
                      
  System.out.println("Tọa độ X = "+pSceneTouchEvent.getX());
                      
  System.out.println("Tọa độ Y = "+pSceneTouchEvent.getY()); 
                     
                      
  //Khi chạm vào màn hình ta di chuyển AnimatedSprite theo tọ độ y.
                      
  animatedSprite.setPosition(animatedSprite.getX(), pSceneTouchEvent.getY());
                      return 
  true;
                  }
          });
          
  //======================================LẮNG NGHE SỰ KIỆN KHI CHẠM VÀO ANIMATEDSPRITE=====================================================================
          //Đặt AnimatedSprite tại vị trí x = 100,y = 100
          
  this.animatedSprite = new AnimatedSprite(100100this.tiledTextureRegion){
              
  //Lắng nghe sự kiện khi chạm vào sprite
              
  @Override
              
  public boolean onAreaTouched(final TouchEvent pSceneTouchEvent, final float pTouchAreaLocalX, final float pTouchAreaLocalY) {
                  if(
  pSceneTouchEvent.getAction() == TouchEvent.ACTION_DOWN){
                      
  System.out.println("AnimatedSprite onAreaTouched: chạm vào animatedSprite");
                      
  System.out.println("Tọa độ X = "+pTouchAreaLocalX);
                      
  System.out.println("Tọa độ Y = "+pTouchAreaLocalY);                 
                  }
                  return 
  true;
              }
          };
          
  animatedSprite.animate(100);//Sau 100milis ta sẽ đổi bức ảnh
          
  MyScene.attachChild(animatedSprite);//Add vào MyScene
          
  MyScene.registerTouchArea(animatedSprite);//Phải đăng ký là cho phép AnimatedSprite này được lắng nghe sự kiện
          //===========================================================================================================
          //Cập nhật (coi như vòn lặp hoạt cảnh)
          
  MyScene.registerUpdateHandler(new IUpdateHandler() {           
              @
  Override
              
  public void reset() {
                  
  // TODO Auto-generated method stub               
              
  }
             
              
  boolean chuyen false;
              
  //Muốn cập nhật cái gì thì cho vào đây
              
  @Override
              
  public void onUpdate(float pSecondsElapsed) {
                  try {
                      
  //Tạm dừng cập nhật trong 10 ms
                      
  Thread.sleep(10);
                  } catch (
  InterruptedException e) {
                      
  // TODO Auto-generated catch block
                      
  e.printStackTrace();
                  }   
                  
  //Di chuyển sang phải
                  
  if(!chuyen){
                      
  animatedSprite.setPosition(animatedSprite.getX()+5animatedSprite.getY());
                      if(
  animatedSprite.getX() > 200)//Vượt quá giới hạn thì cho di chuyển ngược lại
                          
  chuyen true;
                  }else{
                      
  animatedSprite.setPosition(animatedSprite.getX()-5animatedSprite.getY());
                      if(
  animatedSprite.getX() < 10)
                          
  chuyen false;
                  }
              }
          });
   
          return 
  MyScene;
      }
   
      @
  Override
      
  public void onLoadComplete() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
         
      
  }
     

  Code được dùng lại từ bài 5 nhưng có một số thay đổi. Ta khai báo 1 biến animatedSprite, để có các frame cho AnimatedSprite thì ta phải load ảnh bằng TiledTextureRegion.

  Khi load ảnh các bạn cần chú ý dòng này:
  PHP:
  this.tiledTextureRegion BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createTiledFromAsset(this.bitmapTextureAtlasthis"sprite.png"0021); 
  Do mỗi số ảnh có số hàng và số cột khác nhau nên các bạn cần khai báo rằng trong cái ảnh đó có bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột. Số 2 tức là chỉ có 2 cột, số 1 tức là 1 hàng. Nhớ là cột trước hàng sau nhé.[​IMG]

  Các bạn thấy bài viết có ích thì thanks để lấy tinh thần viết bài nhé. Cảm ơn các bạn.
  tác giả:vangioicnt nguồn: vietandroid
   
  8 people like this.
  Đang tải...
 2. Truongcom New Member

  Truongcom

  Tham gia ngày:
  31/5/13
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Link ảnh hỏng rồi bạn ơi, up lại đi bạn.
   
 3. dinhhoaict New Member

  dinhhoaict

  Tham gia ngày:
  19/7/13
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Chào bạn, Mình mới tập tành làm game trên AndEngine. Nhưng lúc mình sử dụng AnimationSprite để tạo enimation thì lúc mình sử dụng animationSprite trên basegameActivity thì animation không chạy, còn sử dụng trên SimpleBaseGameActivity thì lại hoạt động bình thường. Bạn có thể chỉ giúp mình lỗi sai được không. Cảm ơn.
  Code:
  PHP:
  public class MainActivity extends BaseGameActivity {
      
  Camera mCamera;
      
  Scene mScene;
      
  TiledTextureRegion region;
      
  AnimatedSprite sprite;
   
   
      @
  Override
      
  public EngineOptions onCreateEngineOptions() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  int SCREEN_WIDTH getWindowManager().getDefaultDisplay().getWidth();
          
  int SCREEN_HEIGHT getWindowManager().getDefaultDisplay().getHeight();
          
  mCamera = new Camera(00SCREEN_WIDTHSCREEN_HEIGHT);
          
  EngineOptions engineOptions = new EngineOptions(true,
                  
  ScreenOrientation.LANDSCAPE_FIXED, new RatioResolutionPolicy(
                          
  SCREEN_WIDTHSCREEN_HEIGHT), mCamera);
          return 
  engineOptions;
      }
   
      @
  Override
      
  public void onCreateResources(
              
  OnCreateResourcesCallback pOnCreateResourcesCallback)
              
  throws IOException {
          
  BitmapTextureAtlas atlas = new BitmapTextureAtlas(getTextureManager(),
                  
  30723072TextureOptions.BILINEAR);
          
  region BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createTiledFromAsset(
                  
  atlasthis.getAssets(), "giong.png"0033);
          
  this.mEngine.getTextureManager().loadTexture(atlas);
          
  pOnCreateResourcesCallback.onCreateResourcesFinished();
   
      }
   
      @
  Override
      
  public void onCreateScene(OnCreateSceneCallback pOnCreateSceneCallback)
              
  throws IOException {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  mScene = new Scene();
          
  mScene.setBackground(new Background(Color.BLUE));
          
  sprite = new AnimatedSprite(00region,
                  
  this.getVertexBufferObjectManager());
          
  sprite.setPosition(300 600);
          
  sprite.animate(100);
          
  mScene.attachChild(sprite);
          
  mScene.setTouchAreaBindingOnActionDownEnabled(true);
          
  mScene.setOnSceneTouchListener(new IOnSceneTouchListener() {
           
              @
  Override
              
  public boolean onSceneTouchEvent(Scene pSceneTouchEvent pSceneTouchEvent) {
                  
  // TODO Auto-generated method stub
                  
  Log.e("aa" String.format("event position : x = %d y = %d"pSceneTouchEvent.getX() , pSceneTouchEvent.getY()));
                  
  sprite.setPosition(pSceneTouchEvent.getX() , pSceneTouchEvent.getY());
                  return 
  true;
              }
          });
          
  pOnCreateSceneCallback.onCreateSceneFinished(mScene);
   
      }
   
      @
  Override
      
  public void onPopulateScene(Scene pScene,
              
  OnPopulateSceneCallback pOnPopulateSceneCallback)
              
  throws IOException {
          
  // TODO Auto-generated method stub
   
      
  }
   
  }
  Sử dụng với SimpleBaseGameActivity:
  PHP:
  public class MainActivity2 extends SimpleBaseGameActivity {
  Camera mCamera;
  Scene mScene;
  TiledTextureRegion region;
  AnimatedSprite sprite;
   
  @
  Override
  public EngineOptions onCreateEngineOptions() {
  // TODO Auto-generated method stub
  int SCREEN_WIDTH getWindowManager().getDefaultDisplay().getWidth();
  int SCREEN_HEIGHT getWindowManager().getDefaultDisplay().getHeight();
  mCamera = new Camera(00SCREEN_WIDTHSCREEN_HEIGHT);
  EngineOptions engineOptions = new EngineOptions(true,
  ScreenOrientation.LANDSCAPE_FIXED, new RatioResolutionPolicy(
  SCREEN_WIDTHSCREEN_HEIGHT), mCamera);
  return 
  engineOptions;
  }
   
  @
  Override
  protected void onCreateResources() throws IOException {
  BitmapTextureAtlas atlas = new BitmapTextureAtlas(getTextureManager(),
  30721024TextureOptions.BILINEAR);
  region BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createTiledFromAsset(
  atlasthis.getAssets(),  "giong.png"0033);
  atlas.load();
   
  }
   
  @
  Override
  protected Scene onCreateScene() {
  mScene = new Scene();
  mScene.setBackground(new Background(Color.BLUE));
  sprite = new AnimatedSprite(00region,
  this.getVertexBufferObjectManager());
  sprite.setPosition(300300);
  sprite.animate(100);
  mScene.attachChild(sprite);
  return 
  mScene;
  }
   
  }
   
   

Chia sẻ trang này